Победа за България! Съдът реши, че ромските стипендии дискриминират всички останали българчета

С решение от 10 декември 2018 г. Административен съд – София отмени решението на Комисията за защита от дискриминация (КЗД) от 18 юли 2018 г., според което определянето на стипендии за ученици само от ромския етнос не дискриминира останалите деца в България.

Съдът върна за преразглеждане решението в КЗД и постанови КЗД да заплати на жалбоподателя „Сдружение Азбукари“ всички разноски по делото в размер на 550 лв.

Решението е в резултат на жалбата на Цвета Кирилова, председател на „Сдружение Азбукари“, в която тя подробно се обоснова защо подобни стипендии са дискриминационни спрямо всички останали деца в България.

Проектът на Министерството на образованието, съвместно с частен ромски фонд от 2016 г. предвиждаше да се раздадат 1200 стипендии на стойност 561 400 евро (или по 60 лева на месец) на 700 ромчета, като условието беше да имат успех най-малко 3, 50.

МОН обоснова решението си, че така ромските деца ще бъдат стимулирани да не напуснат системата на образованието.

В края на октомври 2016 г. родители от Добрич заявиха, че ще се събират всеки ден от 18 часа, в продължение на 10 дни, пред общината.

Протестът се организираше в социалните мрежи и беше насочен против идеята да се дават стипендии от 30 евро месечно на ромските ученици.

Родителите изпратиха декларация до 10 институции – Народното събрание, президента, премиера, министерствата на труда, финансите, образованието и вътрешните работи, до омбудсмана, Агенцията за закрила на детето и Комисията за защита от дискриминация.

Искането им беше българските деца да не бъдат дискриминирани.

„Щом ще има стипендии, нека те да бъдат за всички, с еднакви критерии, и българчетата също да имат възможност да кандидатстват за тях“, настояха майките.

Адвокатска кантора „Силвия Минчева“

„Сдружение Азбукари“ прие като своя каузата на родителите от Добрич, като с нея се ангажира лично Цвета Кирилова, председател на неправителствената организация.

„Чисто интуитивно хиляди родители и учители от цялата страна реагираха негативно на това решение – спомня си Цвета Кирилова. – Основните аргументи акцентираха върху дискриминацията и деленето на учениците на видове – привилегировани и непривилегировани, ромчета и неромчета, цигани и българи, а също и върху обвързването на стипендията с подчертано слаб успех. Реших да развия тази интуиция на базата на нормативни актове и разбирания за справедливост и ценности – установени от европейската мисъл.“

С решението си да застане зад каузата Цвета Кирилова се изправи в открита борба с тогавашния образователен министър Меглена Кунева, която в отговор на протестите на всички българи заяви: „Не виждам дискриминация. Кандидатстващите за тази стипендия са деца от гимназиален етап, които са се борили да изградят характер, борили са се с бедност, социален натиск и заплахи“.

Меглена Кунева посочи, че средствата, които идват от бюджета на българската държава за стипендиите на учениците са 40% от общата сума, че те са съвместна инициатива на Министерството на образованието и науката и ромския образователен форум.

Участието на нашата държава е 40%.

„На 27 октомври 2016 г. МОН съобщи, че парите от бюджета няма да се дават на ромчетата, а на учителите, опитвайки се типично предизборно да потули скандала. Предвидено е другата част от парите да се даде на така наречените „ментори“/“тютори“, които да се занимават с децата в извънкласно време, тоест тези пари от държавния бюджет отново отиват само за ромските деца!“, опонира Цвета Кирилова.

В отговор на изявлението на министър Кунева Цвета Кирилова написа: „Невиждана и нечувана наглост, госпожо Кунева! Продаването на националния интерес има цена! А Конституцията на България стои над Вас, защото сте временна и народът ще Ви детронира от този пост, уважаема госпожо! Чл.6 от Конституцията, от върховния закон в Република България, гласи: „Всички хора (деца) се раждат свободни и равни по достойнство и права. Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ОГРАНИЧЕНИЯ на правата или ПРИВИЛЕГИИ, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние!“

Адвокатска кантора „Силвия Минчева“

На 16 май 2018 г. се състоя второто заседание на КЗД, по сигнал на Цвета Кирилова и „Сдружение Азбукари“ срещу стипендиите за успех на ученици от ромския етнос. КЗД отново декларира, че няма дискриминация в решението за ромските стипендии.

„След двегодишна борба, след изпратени цял наръч аргументи и доказателства, след много часове труд, лично усилие и отделено време за подготовка на обоснована защита, ИСТИНАТА отново падна на колене пред интереса! Ощетени ще бъдат занапред само и единствено децата на България. Съжалявам единствено, че в тази 700-дневна сага се оказах участник в предварително предрешен мач. Не приемам решението като лично поражение. Загубиха децата, не защото съм недостоен противник, а защото зад гърба на моя опонент е цялата държавна машина“, сподели в социалните мрежи Цвета Кирилова.

„След повече от 700 дни, с дълбоко прискърбие искам да съобщя на всички родители, чиито деца бяха жестоко ощетени, същите родители, които се възмутиха в социалната мрежа преди 2 години на проекта на Министерство на образованието, свързан с ромските стипендии, а след това преобразувани в щедри хонорари на специални учители, обучаващи само ромските деца в системата на образованието, че КЗД реши да не се съобрази с Истината и Съвестта. КЗД взе решение в полза на частен ромски фонд, навлязъл осезаемо в структурите на МОН, постановявайки, че българските деца не са дискриминирани. С тази тяхна стъпка се отварят широко врати за нахлуване с пълна сила на умишлени и зловредни практики, които не водят до нищо добро за децата на България!“, написа още Цвета Кирилова.

Адвокатска кантора „Силвия Минчева“

Ето и финалното й становище, което остана без уважение:

„След като изчерпателно изложихме нашата позиция във връзка с казуса, още веднъж искаме да Ви уверим, че стоим зад всички аргументи и факти, изложени пред Вас в двете поредни заседания на Комисията за защита от дискриминация. Очакваме, че ще вземете обосновано решение въз основа на всичко изложено досега от нас. Ние защитаваме позицията, че проектът толерира само деца от ромски произход, като насочва средства от държавния бюджет – първоначално към стипендии, а след това към изплащане на заплати/хонорари на тютори и ментори, които обучават само и единствено деца от ромски произход, според изявленията на ръководството на ЦОИДУЕМ и МОН.

Дискриминацията тук е налице, защото независимо дали децата получават пряко финансово стимулиране, под формата на стипендии, (в нарушение на Постановление 33 на МС за условия за получаване на стипендии от ученици след завършено основно образование) или получават уроци от специално ангажирани за тях индивидуални учители, средствата от държавния бюджет са насочени само към децата от ромската общност, като всички останали деца остават изолирани от тази възможност, което ги поставя в уязвима ситуация.

Подобни необмислени практики насаждат допълнително напрежение и провокират омраза, създават ненавист в децата и усещане за фаворизиране на определена група. Тези действия подклаждат напълно излишно етническо напрежение, те провокират коментари у засегнатите родители, че проектът по същество реализира обратна дискриминация. Основното възмущение е, че се нарушава безцеремонно българската Конституция, като се развиват проекти, създаващи свои правила и условия, но не без значение – финансирани и със средства от националния бюджет.

По време на двете заседания, ние се постарахме да обърнем внимание на членовете на Комисията за защита от дискриминация на проблемите, с които е миниран по същество този проект, а ние не допускаме, че е останал незабелязан от компетентните органи за национална сигурност, тъй като ролята на държавните институции е не само да следят, но и да сигнализират на съответните ресорни служби за нарушения на законите на Република България. Бихме искали като заключение да поставим още няколко въпроса на Вашето внимание, които също допринасят за детайлното разглеждане на фактическите обстоятелства по този казус.

  1. Защо наименованието на проекта „Подкрепа на ромски ученици за успешно завършване на средно образование“ фиксира деца само от ромски произход? Къде са останалите етнически групи като целева група и защо ромите са привилегировани?
  2. Защо частен ромски образователен фонд, регистриран в Унгария, за който в публичното пространство се твърди, че се финансира от организации, свързани със Джордж Сорос, е донор на проекта, като партньор в него е Министерството на образованието и науката?
  3. Кой нормативен акт в държавата ни регламентира участието на частни, чуждестранни организации в проекти, в които партньор е държавното ни Министерство на образованието?
  4. Кога и как е проверен произходът на средствата и прозрачността на частното финансиране?
  5. Редно ли е с парите от националния ни бюджет да се финансират заплатите на специални учители, наречени ментори и тютори, които обаче отново преподават на специалните деца от ромски произход, използвайки безвъзмездно материалната база на държавното министерство на образованието за частни уроци на децата от ромски произход, което е в пълен контраст и противоречие на българската Конституция?
  6. Не успяхме да разберем защо, когато един частен фонд разполага със средства и иска да ги предаде в ръцете на ромските деца, не е организирал форум на отличниците от тази общност от цялата страна и чрез съдействието на МОН, който може да им предостави извадка на успешните ученици с оценка 3,50 и не е организирал в края на учебната година награждаване под формата на финансово стимулиране, извън структурите на държавното ведомство?

Адвокатска кантора „Силвия Минчева“

Следва да се разбере, че въвеждайки погрешни норми и съзнателно изкривени базиси, се налага умишлен двоен аршин в разбирането на принципите за равно и справедливо третиране на българските деца. МОН продължава да не осъзнава фактическата грешка в схващането си, че социалната мярка, на която гради концепцията за „безпогрешност“, всъщност не е образователна мярка, каквато се опитва да внуши. Основата на проекта, финансиран от МОН и частния ромския образователен фонд, е социална мярка, а не образователна и принципал би трябвало да е МТСП.

Бихме искали да знаете, че ние защитаваме правото на всички деца в България, без изключение, и ще настояваме да се преустанови нездравословната практика на протекция на специфични проекти, уязвяващи деца на България и лишаваща ги от равностойни права. Децата на България са всички деца, без значение от техния етнически произход. Следователно всички ангажирани институции в този казус трябва незабавно да осъзнаят, че проектите, в които МОН има пряко или косвено участие, на първо място трябва да отговарят на условията за равнопоставеност на всички деца.

Едно държавно ведомство, боравейки единствено и само с парите на българския данъкоплатец, не може да разпределя средства с приоритет по етнос и да залага изключително занижени критерии за „специални“ деца-кандидати за стипендии, при наличие на общовалидна национална рамка за достъп на българските ученици до стипендии.

Изрично поясняваме, че „равен достъп“ означава достъпно, свободно и при равни условия влизане на децата в училище. Това означава думата „достъп“. А именно, да достъпят децата училищния праг при равни условия и да има чин, стол и учител по всички учебни предмети за децата – достъпили, пристъпили, прекрачили училищния праг.

Всички деца имат правото да получават стипендии в случаи, че са постигнали нужните образователни резултати. „Равен достъп“ до училище и образование в случая не означава социална мярка, финансираща стипендии по време на средното образование, в размер на 30 евро в брой, а по-късно видоизменена в ангажиране на специални учители за обучение на специални деца. Социалната мярка е нещо коренно различно от образователна мярка и дефинира социалното положение още преди прага на училището и тя касае Министерството на труда и социалната политика.

Инициаторите са в грешка в разбирането за образователна мярка и достъп до училище и образование със семейното социално положение, което е предмет на МТСП, от където социално слабите получават социални помощи. Образователен достъп е всички деца да имат право да учат при еднакви условия без ромите да се титулуват като випове и привилегировани.

Редно е да се разбере, че децата с раничките пред училището тръгват от първото стъпало при равен старт и равен достъп. Какво се е случвало с тяхното развитие преди постъпването им в училище е отговорност на семейството и на социалната система, но не и на образователната. МОН се опитва да изземва функциите на социалното министерство и ги включват противозаконно в задълженията, които не им се полагат.

Време е да се прояви разум и отговорност, време е да не бъдем безсърдечни и да налагаме криворазбрани привилегии, време всички заедно да изискаме проектите, ориентирани към образоването на децата на България, да обхващат всички деца, а не само една преференциална целева група.“

Адвокатска кантора „Силвия Минчева“

„10 декември 2018 г. се оказа съдбоносен за цяла България! Отмяната от Административния съд – София, на решението на КЗК, че няма дискриминация в проекта за ромските стипендии е победа на всички българи.“ Това бяха най-честите коментари в социалните мрежи снощи, когато беше оповестено решението на Административен съд – София.

„Много съм щастлива!“ – сподели адвокат Силвия Минчева. Тази млада и красива българка се включи напълно безвъзмездно в борбата на Цвета Кирилова и „Сдружение Азбукари“ пред Административен съд – София да уважи жалбата им срещу проекта за ромски стипендии, дискриминиращ всички останали деца в България.

„Не се поколебах изобщо да се включа про боно, не само като адвокат, а и като българка и гражданин на тази държава, защото проектът за ромските стипендии дискриминира всички останали български деца – каза младата амбициозна юристка. – В случай на обжалване от страна на КЗД съм готова да продължим борбата заедно със „Сдружение Азбукари“.

„Истината възтържествува в България! Успяхме, Азбукарчета! – сподели Цвета Кирилова в социалните мрежи възторга си от решението на Административен съд – София. – Един срещу лъжливата система, за да стане системата от крива – права! Една организация, с верни членове, срещу измамата, подлостта и арогантността! Ромските стипендии са незаконни, както и проектите, фаворизиращи само децата на ромската (циганската) общност в България!

Адвокатска кантора „Силвия Минчева“

Адвокат Силвия Минчева.

Все още има надежда, че има честно и справедливо правораздаване в България! Все още има надежда, че в правораздавателните институции работят истински българи – професионалисти, за които правото, честността и достойнството е свещен дълг и призвание! 2-годишната борба на „Сдружение Азбукари“ даде резултат! 2-годишните усилия и подготовка на огромна по мащаб документация, писане на тонове аргументи и денонощен труд показаха, че ние „Сдружение Азбукари“ сме в истината! И ще наложим ИСТИНАТА! БЪЛГАРИЙО, ТЕЗИ УСИЛИЯ СА ЗА ТЕБ! БЪЛГАРСКИ ДЕЦА, ТОЗИ УСПЕХ Е ЗА ВАС!“

Коментарите под поста й бяха стотици.

„Административният съд отсъди в „ИМЕТО НА НАРОДА“, че има дискриминация спрямо ромските стипендии за успех 3,50 и върна за преразглеждане решението в Комисията за защита от дискриминация (КЗД). Много се гордея с нашия екип в „Сдружение Азбукари“ и нейния председател г-жа Цвета Кирилова. Това е успех за всички дечица в България. Дискриминацията е явна по този казус и силно се надявам КЗД да преразгледа решението си както е препоръчано  от Административния съд.

И ще напомня думите на Васил Левски: „Българи, турци, евреи ще бъдат равноправни във всяко отношение: било във вяра, било в народност, било в гражданско отношение, било в каквото и да е било. Всички ще спадат под един общ закон, който по вишегласие на всички народности ще се изработи.“ – Георги Тутанов, координатор на „Сдружение Азбукари“ с българските общности зад граница.

„Административният съд отмени решението на Комисията за защита от дискриминация, подкрепящо стипендиите за деца, само от циганския етнос! Опитът на КЗД да затвърди дискриминацията на децата от всички други етноси, освен циганския, удари на камък!“, написа Цветомир Николов, заместник-председател на Единение „Българи за България“.

„Сега започва една голяма битка, ЕДИНЕНИЕ НА НАЦИЯТА. Подхванеш ли я с теб съм, Цвета“, написа визионерът Йордан Иванов.

„Възхищение и поклон за положения труд. Най-после едно дело доведено в интерес на цялата родина. Аплодисменти. Това трябва да ни вдъхне позитивизъм и кураж за други такива дела“ – Кирил Пенчев.

„Ромските стипендии са незаконни, както и проектите, фаворизиращи само децата на ромската (циганската) общност в България! Ето това е най-важното… Едно голямо БРАВО, Цвета!!!“ – Недялко Стоев.

„Поздравления за справедливата и трудна победа! Докато има толкова достойни и честни хора ката Вас, Цвети Кирилова, ще имаме вяра,че има смисъл в бъдещето…Положителната непримиримост и подкрепа, които ни давате, са чудесен позитивен пример и смел оптимизъм!“ – Ани Йосифова.

Адвокатска кантора „Силвия Минчева“

„Нека Съдбата ви съхрани с този успех за Рода Български! С хора като вас няма да ни затрият! БОГ дава, но в кошара не вкарва! НИЕ трябва да употребим даденото от него, а не да мълчим и чакаме. ВИЕ сте пример в това отношение и това е чудесно!“ – Спас Мавров.

„Респект, Цвета! Да обърнеш колело в старата матрица си е постижение и стъпало нагоре!“ – Антоанета Царева.

„Пример как хората СЪЗ_ДАВАТ успеха, борба, действие и чувство за справедливост. Браво за АзБукари. Браво за Цвета. Борба му е майката, туй то…“ – Красимир Стоянов.

„Едно мъжко момиче, което е достойно да застане под знамето, на което са се клели и дали обещание да се борят за България великите наши дъщери и синове, достойни да се наричат Българи!“ – Делчо Станчев.

„Ако не се обжалва и присъдата влезе в сила, КЗД трябва да излезе с решение за умишлена дискриминация към децата в България от неромски/нецигански произход, ако правилно съм разбрал??? Дискриминацията е престъпление и би трябвало след това да се подведат всички носещи отговорността, не само министър, но и премиер и ПАРЛАментаристи, по наказателния кодекс за особено тежко престъпление за дискриминация срещу извънредно голяма етническа група. Падането на правителството е единствената възможна правна последица и наказателни присъди персонално. Браво Цвета, не очаквах и аз от Българското правосъдие да отсъдят по съвест и морал. Но чудеса стават. Но имай в предвид че защита на каузата тепърва започва. Успех!!!“ – Стоян Лазаров.

„Вие, ромите, сте тези, които държите да се отличавате и към вас да се отнасяме специално, внимателно и деликатно. Ако считате, че сте равни, а аз вярвам, че сте такива, защо за вас има специални програми за интеграция? Ако всичко с вас е ОК, защо дъжавата, ЕС и много американски фондации наливат милиони долари и евро за да се интегрирате и вие все не сте интегрирани или поне много малка част от вас? Защо няма такива програми за евреи, арменци или руснаци? Този диалог може да продължи безкрайно, но аз не желая да го водя, защото очевидно няма смисъл. Има смисъл в спазването на законите и на обществените правила.“ – Светлана Дончева.

„Доживях, доживях да чуя, че българските деца имат равни права с циганите…!! Никой досега не беше посмял да каже, че и българските деца имат право държавата да ги защитава…..!!! Прегръщам ВИ!!!!!“ – Рада Петкова, председател на Клуба на фоторепортерите в България.

Адвокатска кантора „Силвия Минчева“

Адвокатска кантора „Силвия Минчева“

Цвета Кирилова.

„Цяла подчинена на замисъла административна лъжеармия, бивш министър на образованието, който безсрамно твърдеше в публичното пространство, че няма дискриминация, а по-късно безотговорно напусна страната, работиха усилено срещу накърняване интереса на българските деца!

Решението би трябвало незабавно да ревизира и преразгледа всички реализирани до този момент проекти, насочени преференциално към децата от ромската общност. Отказът на КЗД да отсъди справедливо означава, че членовете й не са разбрали, че държавата няма никакво право да осъществява самостоятелно или в партньорство с други международни организации проекти, които фаворизират деца от ромски произход, като специални, по-значими и привилегировани.

Решението на съда затвърждава, че Конституцията е нарушена, а правата на българските деца ощетени. Никоя институция, независимо дали е орган на законодателната, изпълнителната или съдебната власт, нито един представител на държавната администрация в Р. България нямат преимуществото да погазват върховенството на българската Конституция.

Решението на Административния съд е справедливо и е съобразено с Основния закон в държавата ни. На мнение съм, че реализираните във времето проекти, налаганите с упорство, но противно на Закона, неразумни решения, насочени умишлено към деца от ромската общност, ограничаващи безскрупулно правата на останалите деца в България, са напълно незаконни. Борбата продължава! Защото има една кауза и тя е България!”, коментира в заключение Цвета Кирилова.

Адвокатска кантора „Силвия Минчева“ - гр. София, кв. Гео Милев, 1113

Услуги, Търся адвокат, Адвокатска кантора, Адвокат София, Адвокат Гео Милев, гр. София 1113 бул. “Шипченски проход” № 18, бл. А, ет. 3 – Галакси Трейд център, law, lawyer, attorney, адвокат, Банково право, Потребителско право, Защита на потребителите, Изпълнителни дела, Семейно и наследствено право, Трудово право, Търговско право, Защита срещу изпълнителни дела, Административно право, Защита срещу дискриминация

Услуги, Търся адвокат, Адвокатска кантора, Адвокат София, Адвокат Гео Милев, гр. София 1113 бул. “Шипченски проход” № 18, бл. А, ет. 3 – Галакси Трейд център, law, lawyer, attorney, адвокат, Банково право, Потребителско право, Защита на потребителите, Изпълнителни дела, Семейно и наследствено право, Трудово право, Търговско право, Защита срещу изпълнителни дела, Административно право, Защита срещу дискриминация

Адрес

Контакт

Консултирайте се