Силвия Минчева

АДВОКАТСКА КАНТОРА

Адвокат - Гео Милев, София

Адвокат - Гео Милев, София

АДВОКАТСКА КАНТОРА

Силвия Минчева

Адвокатска кантора „Силвия Минчева“ осигурява правни услуги и процесуално  представителство в България, като съчетава уникална комбинация от високо професионално ниво на юридическите услуги и персонално отношение към клиента.

Основен принцип в работата ни е личностния контакт с клиента, разбиране и задълбочено проучване на всеки правен казус от неговото възникване до благополучното му решаване. Водена от принципа за максимално и качествено обслужване, адвокатска кантора “Силвия Минчева” залага на дългосрочният си ангажимент към всеки клиент, основан на базата на индивидуален подход, персонално отношение, взаимно доверие, коректност, етичност и лоялност.

Нашата философия e:

ЗАКОННОСТ – утвърждаването на закона, на справедливостта и отстояването на правата е мисия на адвокатската кантора.

ОТКРОВЕНА И ЧЕСТНА КОМУНИКАЦИЯ – честната, откровена и открита комуникация е в основата на общуването ни с клиента, което засилва усещането за доверие към нас.

ОТДАДЕНОСТ НА ДЕТАЙЛИТЕ – ангажираността към казуса и отдадеността към детайлите е в основата на успеха, който постигаме при разрешаването на всеки казус.

Клиентите на адвокатска кантора „Силвия Минчева“ получават най-добрият съвет и най-ефективното решение при пълна конфиденциалност. 

Адвокатска кантора „Силвия Минчева“

Адвокат - Гео Милев, София

Адвокатска кантора "Силвия Минчева" предоставя най-високо професионално ниво на юридическите услуги

Услуги

Банково право

Банковото право обхваща всички правни въпроси, произтичащи от дейността на кредитните институции - банки и други кредитни институции, доставчици на платежни средства или техните клиенти. Кантората предлага защита и представителство по съдебни спорове с кредитните институции, както и извънсъдебно уреждане на спорове.

Потребителско право. Защита на потребителите

Потребителското право урежда отношенията, възникващи във връзка с потребяването на стоки и услуги и защита на потребителите. Кантората предлага правна защита и съдействие на потребителите, свързани със защита на потребителските права и интереси.

Изпълнителни дела

Предоставяме правна помощ, защита и съдействие в случаите на принудително изпълнение – по образувани изпълнителна дела срещу Вас от банки, небанкови кредитни институции, Топлофикация, В и К, Електроснабдяване. Осъществяваме защита срещу незаконни действия на съдебния изпълнител - ЧСИ или ДСИ.

Семейно и наследствено право

Съдействаме Ви по всички въпроси, свързани с личните, семейните и наследствени отношения, при спазване на дискретност и високо ниво на професионализъм.

Трудово право

Кантората ни предоставя комплексни правни услуги по всички видове въпроси, свързани с трудовото право, както на работници и служители, така и на работодатели. Осъществяваме правна защита и съдействие по трудово-правни искове и дела.

Търговско право

Кантората предлага широк спектър от услуги в сферата на търговското право, като основен приоритет са ни поставените от клиентите цели, за да предложим най-доброто и ефективно решение.

Услуги, Търся адвокат, Адвокатска кантора, Адвокат София, Адвокат Гео Милев, гр. София 1113 бул. “Шипченски проход” № 18, бл. А, ет. 3 – Галакси Трейд център, law, lawyer, attorney, адвокат, Банково право, Потребителско право, Защита на потребителите, Изпълнителни дела, Семейно и наследствено право, Трудово право, Търговско право, Защита срещу изпълнителни дела, Административно право, Защита срещу дискриминация

Адрес

Контакт

Консултирайте се