Адвокат Търговско Право

Кантората предлага широк спектър от услуги в сферата на търговското право, като основен приоритет са ни поставените от клиентите цели, за да предложим най-доброто и ефективно решение.

  • Учредяване и регистрация на търговски дружества

  • Преобразуване на търговски дружества – вливане, сливане, отделяне и разделяне

  • Сделки с търговски предприятия – придобиване, наем и покупко-продажба на предприятия

  • Прекратяване, ликвидация и несъстоятелност на търговски дружества

  • Изготвяне на търговски договори, споразумения, запис на заповед, пълномощни, покани, протоколи, декларации и други документи

  • Процесуално представителство и защита пред съда по търговски спорове

  • Представителство пред Търговския регистър при Агенцията по вписванията във връзка с публикуване на годишни финансови отчети (ГФО)

  • Представителство по заповедни и изпълнителни дела – събиране на вземания

  • Обезпечение на бъдещ иск

  • Изготвяне на тръжна документация

Адвокатска кантора „Силвия Минчева“ - гр. София, кв. Гео Милев, 1113

Услуги, Търся адвокат, Адвокатска кантора, Адвокат София, Адвокат Гео Милев, гр. София 1113 бул. “Шипченски проход” № 18, бл. А, ет. 3 – Галакси Трейд център, law, lawyer, attorney, адвокат, Банково право, Потребителско право, Защита на потребителите, Изпълнителни дела, Семейно и наследствено право, Трудово право, Търговско право, Защита срещу изпълнителни дела, Административно право, Защита срещу дискриминация

Услуги, Търся адвокат, Адвокатска кантора, Адвокат София, Адвокат Гео Милев, гр. София 1113 бул. “Шипченски проход” № 18, бл. А, ет. 3 – Галакси Трейд център, law, lawyer, attorney, адвокат, Банково право, Потребителско право, Защита на потребителите, Изпълнителни дела, Семейно и наследствено право, Трудово право, Търговско право, Защита срещу изпълнителни дела, Административно право, Защита срещу дискриминация

Адрес

Контакт

Консултирайте се