Адвокат Трудово Право

Кантората ни предоставя комплексни правни услуги по всички видове въпроси, свързани с трудовото право, както на работници и служители, така и на работодатели. Осъществяваме правна защита и съдействие по трудовоправни спорове и дела.

  • Иск за отмяна на незаконно уволнение

  • Иск за обезщетение при незаконно уволнение

  • Иск за възстановяване на работа

  • Сключване и прекратяване на трудов договор

  • Дисциплинарна отговорност и дисциплинарни наказания

  • Трудови обезщетения; Трудови възнаграждения

  • Процесуално представителство пред съда по спорове за незаконно уволнение и други трудовоправни спорове

Адвокатска кантора „Силвия Минчева“ - гр. София, кв. Гео Милев, 1113

Услуги, Търся адвокат, Адвокатска кантора, Адвокат София, Адвокат Гео Милев, гр. София 1113 бул. “Шипченски проход” № 18, бл. А, ет. 3 – Галакси Трейд център, law, lawyer, attorney, адвокат, Банково право, Потребителско право, Защита на потребителите, Изпълнителни дела, Семейно и наследствено право, Трудово право, Търговско право, Защита срещу изпълнителни дела, Административно право, Защита срещу дискриминация

Услуги, Търся адвокат, Адвокатска кантора, Адвокат София, Адвокат Гео Милев, гр. София 1113 бул. “Шипченски проход” № 18, бл. А, ет. 3 – Галакси Трейд център, law, lawyer, attorney, адвокат, Банково право, Потребителско право, Защита на потребителите, Изпълнителни дела, Семейно и наследствено право, Трудово право, Търговско право, Защита срещу изпълнителни дела, Административно право, Защита срещу дискриминация

Адрес

Контакт

Консултирайте се