Адвокат Семейно и Наследствено Право

Съдействаме Ви по всички въпроси, свързани с личните, семейните и наследствени отношения, при спазване на дискретност и високо ниво на професионализъм.

  • Развод по взаимно съгласие и развод по исков ред

  • Издръжка. Иск за присъждане на издръжка. Увеличение и намаляване на издръжка

  • Настойничество и попечителство. Поставяне под запрещение

  • Искове за установяване на произход. Оспорване на бащинство

  • Завещание. Саморъчно или нотариално завещание

  • Възстановяване на запазена част. Намаляване на завещателно разпореждане

  • Отменяване на завещание. Недействителност на завещание

  • Приемане и отказ от наследство

  • Делба на наследство – доброволна и съдебна

Адвокатска кантора „Силвия Минчева“ - гр. София, кв. Гео Милев, 1113

Услуги, Търся адвокат, Адвокатска кантора, Адвокат София, Адвокат Гео Милев, гр. София 1113 бул. “Шипченски проход” № 18, бл. А, ет. 3 – Галакси Трейд център, law, lawyer, attorney, адвокат, Банково право, Потребителско право, Защита на потребителите, Изпълнителни дела, Семейно и наследствено право, Трудово право, Търговско право, Защита срещу изпълнителни дела, Административно право, Защита срещу дискриминация

Услуги, Търся адвокат, Адвокатска кантора, Адвокат София, Адвокат Гео Милев, гр. София 1113 бул. “Шипченски проход” № 18, бл. А, ет. 3 – Галакси Трейд център, law, lawyer, attorney, адвокат, Банково право, Потребителско право, Защита на потребителите, Изпълнителни дела, Семейно и наследствено право, Трудово право, Търговско право, Защита срещу изпълнителни дела, Административно право, Защита срещу дискриминация

Адрес

Контакт

Консултирайте се