Адвокат Потребителско Право и Защита на Потребителите

Потребителското право урежда отношенията, възникващи във връзка с потребяването на стоки и услуги и защита на потребителите. Кантората предлага правна защита и съдействие на потребителите, свързани със защита на потребителските права и интереси.

  • Процесуално представителство пред съда срещу прилагането на неравноправни клаузи в договорите

  • Правна защита и съдействие при разрешаването на потребителски спорове

  • Правна защита при нелоялни търговски практики

  • Правна защита и съдействие пред Комисия за защита на потребителите.

Пример пример пример..Пример пример пример..Пример пример пример..Пример пример пример..Пример пример пример..Пример пример пример..Пример пример пример..Пример пример пример..

Адвокатска кантора „Силвия Минчева“ - гр. София, кв. Гео Милев, 1113

Услуги, Търся адвокат, Адвокатска кантора, Адвокат София, Адвокат Гео Милев, гр. София 1113 бул. “Шипченски проход” № 18, бл. А, ет. 3 – Галакси Трейд център, law, lawyer, attorney, адвокат, Банково право, Потребителско право, Защита на потребителите, Изпълнителни дела, Семейно и наследствено право, Трудово право, Търговско право, Защита срещу изпълнителни дела, Административно право, Защита срещу дискриминация

Услуги, Търся адвокат, Адвокатска кантора, Адвокат София, Адвокат Гео Милев, гр. София 1113 бул. “Шипченски проход” № 18, бл. А, ет. 3 – Галакси Трейд център, law, lawyer, attorney, адвокат, Банково право, Потребителско право, Защита на потребителите, Изпълнителни дела, Семейно и наследствено право, Трудово право, Търговско право, Защита срещу изпълнителни дела, Административно право, Защита срещу дискриминация

Адрес

Контакт

Консултирайте се