Адвокат по Изпълнителни Дела

Предоставяме правна помощ, защита и съдействие в случаите на принудително изпълнение – по образувани изпълнителна дела срещу Вас от банки, небанкови кредитни институции, Топлофикация, В и К, Електроснабдяване. Осъществяваме защита срещу незаконни действия на съдебния изпълнител – ЧСИ или ДСИ.

  • Защита правата и законните интереси на длъжника в изпълнителното производство

  • Защита срещу незаконни действия на съдебния изпълнител – частен (ЧСИ) и държавен (ДСИ)

  • Образуване и водене на изпълнителни дела

  • Спиране и прекратяване на изпълнителни дела

  • Процесуално представителство и защита пред съда за недължимост на търсената от длъжника сума
Адвокатска кантора „Силвия Минчева“ - гр. София, кв. Гео Милев, 1113

Услуги, Търся адвокат, Адвокатска кантора, Адвокат София, Адвокат Гео Милев, гр. София 1113 бул. “Шипченски проход” № 18, бл. А, ет. 3 – Галакси Трейд център, law, lawyer, attorney, адвокат, Банково право, Потребителско право, Защита на потребителите, Изпълнителни дела, Семейно и наследствено право, Трудово право, Търговско право, Защита срещу изпълнителни дела, Административно право, Защита срещу дискриминация

Услуги, Търся адвокат, Адвокатска кантора, Адвокат София, Адвокат Гео Милев, гр. София 1113 бул. “Шипченски проход” № 18, бл. А, ет. 3 – Галакси Трейд център, law, lawyer, attorney, адвокат, Банково право, Потребителско право, Защита на потребителите, Изпълнителни дела, Семейно и наследствено право, Трудово право, Търговско право, Защита срещу изпълнителни дела, Административно право, Защита срещу дискриминация

Адрес

Контакт

Консултирайте се