Адвокат Данъчно Право

Предлагаме широк спектър от услуги в областта на данъчното право, като основен принцип в работата ни е да осигурим максимална защита на нашите клиенти и постигане на най-доброто и ефективно решение

  • Процесуално представителство и защита пред приходната администрация и съда интересите на клиентите по данъчни спорове

  • Защита, съдействие и представителство пред органите на приходната администрация и съда, свързано с издадени ревизионни актове за публични задължения, постановления за обезпечителни мерки, в производства по установяване на нарушения и др.

  • Представителство и защита за спиране на предварително изпълнение на публични задължения.

  • Консултации и представителство пред приходната администрация в хода на извършването на ревизии

Адвокатска кантора „Силвия Минчева“ - гр. София, кв. Гео Милев, 1113

Услуги, Търся адвокат, Адвокатска кантора, Адвокат София, Адвокат Гео Милев, гр. София 1113 бул. “Шипченски проход” № 18, бл. А, ет. 3 – Галакси Трейд център, law, lawyer, attorney, адвокат, Банково право, Потребителско право, Защита на потребителите, Изпълнителни дела, Семейно и наследствено право, Трудово право, Търговско право, Защита срещу изпълнителни дела, Административно право, Защита срещу дискриминация

Услуги, Търся адвокат, Адвокатска кантора, Адвокат София, Адвокат Гео Милев, гр. София 1113 бул. “Шипченски проход” № 18, бл. А, ет. 3 – Галакси Трейд център, law, lawyer, attorney, адвокат, Банково право, Потребителско право, Защита на потребителите, Изпълнителни дела, Семейно и наследствено право, Трудово право, Търговско право, Защита срещу изпълнителни дела, Административно право, Защита срещу дискриминация

Адрес

Контакт

Консултирайте се