Адвокат Банково Право

Банковото право обхваща всички правни въпроси, произтичащи от дейността на кредитните институции – банки и други кредитни институции, доставчици на платежни средства или техните клиенти. Кантората предлага защита и представителство по съдебни спорове с кредитните институции, както и извънсъдебно уреждане на спорове.

  • Процесуално представителство пред съда срещу банки

  • Съдействие при извънсъдебно уреждане на споровете с банки

  • Представителство пред съда във връзка с неравноправни клаузи в договорите с банки

  • Консултации и съдействие за сключване на договори за банков кредит

Адвокатска кантора „Силвия Минчева“ - гр. София, кв. Гео Милев, 1113

Услуги, Търся адвокат, Адвокатска кантора, Адвокат София, Адвокат Гео Милев, гр. София 1113 бул. “Шипченски проход” № 18, бл. А, ет. 3 – Галакси Трейд център, law, lawyer, attorney, адвокат, Банково право, Потребителско право, Защита на потребителите, Изпълнителни дела, Семейно и наследствено право, Трудово право, Търговско право, Защита срещу изпълнителни дела, Административно право, Защита срещу дискриминация

Услуги, Търся адвокат, Адвокатска кантора, Адвокат София, Адвокат Гео Милев, гр. София 1113 бул. “Шипченски проход” № 18, бл. А, ет. 3 – Галакси Трейд център, law, lawyer, attorney, адвокат, Банково право, Потребителско право, Защита на потребителите, Изпълнителни дела, Семейно и наследствено право, Трудово право, Търговско право, Защита срещу изпълнителни дела, Административно право, Защита срещу дискриминация

Адрес

Контакт

Консултирайте се