Адвокат Административно Право

Административното право регулира отношенията между гражданите/юридическите лица и органите на изпълнителната власт и техните структури. Предлагаме широк спектър от услуги в сферата на административното право, за да постигнем най-доброто и ефективно решение за клиентите ни.

  • Оспорване на административни актове по административен и съдебен ред

  • Възражения по съставени Актове за установяване на административни нарушения

  • Обжалване на Наказателни постановления пред съда

  • Обжалване на Заповед за налагане на принудителна административна мярка запечатване на търговски обект и забрана на достъп до него

  • Защита срещу неоснователни действия или бездействия на администрацията

  • Представителство и защита пред държавни и общински органи

Адвокатска кантора „Силвия Минчева“ - гр. София, кв. Гео Милев, 1113

Услуги, Търся адвокат, Адвокатска кантора, Адвокат София, Адвокат Гео Милев, гр. София 1113 бул. “Шипченски проход” № 18, бл. А, ет. 3 – Галакси Трейд център, law, lawyer, attorney, адвокат, Банково право, Потребителско право, Защита на потребителите, Изпълнителни дела, Семейно и наследствено право, Трудово право, Търговско право, Защита срещу изпълнителни дела, Административно право, Защита срещу дискриминация

Услуги, Търся адвокат, Адвокатска кантора, Адвокат София, Адвокат Гео Милев, гр. София 1113 бул. “Шипченски проход” № 18, бл. А, ет. 3 – Галакси Трейд център, law, lawyer, attorney, адвокат, Банково право, Потребителско право, Защита на потребителите, Изпълнителни дела, Семейно и наследствено право, Трудово право, Търговско право, Защита срещу изпълнителни дела, Административно право, Защита срещу дискриминация

Адрес

Контакт

Консултирайте се