Адвокат Авторско и Патентно Право

Авторското и патентното право са част от правото на интелектуална собственост. Кантората предлага консултации, във връзка с упражняването на авторско и патентно право; изготвяне на документи и представителство пред Патентно ведомство; процесуално представителство пред съдебни и административни органи по повод нарушение на авторски и патентни права.

  • Процесуално представителство и защита пред съд във връзка с нарушаване на авторски и патентни праваИзготвяне на документи и представителство пред

  • Патентно ведомствоРегистрация и подновяване на регистрация на търговски марки и промишлени образци в Патентното ведомство.

  • Службата на европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) и Световната организация за интелектуална собственост (WIPO)

  • Договори за уреждане на авторски права и др.
Адвокатска кантора „Силвия Минчева“ - гр. София, кв. Гео Милев, 1113

Услуги, Търся адвокат, Адвокатска кантора, Адвокат София, Адвокат Гео Милев, гр. София 1113 бул. “Шипченски проход” № 18, бл. А, ет. 3 – Галакси Трейд център, law, lawyer, attorney, адвокат, Банково право, Потребителско право, Защита на потребителите, Изпълнителни дела, Семейно и наследствено право, Трудово право, Търговско право, Защита срещу изпълнителни дела, Административно право, Защита срещу дискриминация

Услуги, Търся адвокат, Адвокатска кантора, Адвокат София, Адвокат Гео Милев, гр. София 1113 бул. “Шипченски проход” № 18, бл. А, ет. 3 – Галакси Трейд център, law, lawyer, attorney, адвокат, Банково право, Потребителско право, Защита на потребителите, Изпълнителни дела, Семейно и наследствено право, Трудово право, Търговско право, Защита срещу изпълнителни дела, Административно право, Защита срещу дискриминация

Адрес

Контакт

Консултирайте се